نحوه انتخاب استاد درس سمینار ویژه(جهت دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات ورودی سال ۹۲ )

ادامه...

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد آموزش محور ثبت سمینار ویژه

ادامه...

تعداد واحدهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۰ و بعد از آن

 
ادامه...

شرایط انتقال از شیوه آموزش محور به شیوه پژوهش محور (کلیه رشته ها)

ادامه...