اضافه شدن گروه ۲ به درس صنعت نفت،اکتشافات و بهره برداری*– خانم دکتر پارسایی و آقای دکتر قاجار

بسمه تعالی

اضافه شدن گروه ۲ به درس صنعت نفت،اکتشافات و بهره برداری* خانم دکتر پارسایی و آقای دکتر قاجار

بنا به نظر معاونت محترم دانشکده ، گروه ۲ ادامه...

دعوت به جلسه توجیهی دانشجویان جدید

 

اطلاعیه

 

به اطلاع دانشجویان عزیز جدید الورود  دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز می رساندجهت آشنایی  دانشجویان عزیز با نحوه آموزش الکترونیکی و بهره وری بیشتر از امکانات موجودومعارفه … ادامه...

دو جلسه کلاس مجازی جهت دروس خود خوان شامل مدارهای الکترونیکی ، اصول میکروکامپیوتر و آز ،کنترل صنعتی ،کنترل پیشرفته ، کنترل نوین و کنترل دیجیتال و آز

دو جلسه کلاس مجازی جهت دروس خود خوان شامل  مدارهای الکترونیکی ، اصول میکروکامپیوتر و آز ،کنترل صنعتی ،کنترل پیشرفته ، کنترل نوین و کنترل دیجیتال و آز 

بنا به … ادامه...

کنسل شدن کلاسهای مجازی دروس مدارهای الکترونیکی ، اصول میکروکامپیوتر و آز ،کنترل صنعتی ،کنترل پیشرفته ، کنترل

کنسل شدن کلاسهای مجازی دروس مدارهای الکترونیکی ، اصول میکروکامپیوتر و آز ،کنترل صنعتی  ،کنترل پیشرفته ، کنترل نوین و کنترل دیجیتال و آز و  ارائه ی آن به صورت … ادامه...

حذف درس ابزار دقیق ۲ و آز- از رشته کارشناسی ناپیوسته برق گرایش کنترل و الکترونیک

حذف درس  ابزار دقیق ۲ و آز- از رشته کارشناسی ناپیوسته برق گرایش کنترل و الکترونیک

 بنا به نظر معاونت دانشکده درس  ابزار دقیق ۲ و آز- از رشته کارشناسی … ادامه...

برنامه کلاسی درس خودخوان نرم افزارهای کاربردی،آقای مهندس امین زارع

برنامه کلاسی درس خودخوان نرم افزارهای کاربردی،آقای مهندس امین زارع

به اطلاع میرساند که برنامه کلاسی درس خودخوان نرم افزارهای کاربردی،آقای مهندس امین زارع به شرح زیر برگزار خواهد شد:… ادامه...

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس ریاضیات مهندسی پیشرفته گروه۲ (آقای دکتر مهاجری )

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس ریاضیات مهندسی  پیشرفته گروه۲ (آقای دکتر مهاجری )

بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر مهاجری ) ، یک جلسه کلاس مازاد مجازی … ادامه...

اضافه شدن دروس بررسی سیستمهای قدرت ۱ و ماشینهای الکتریکی ۲ به رشته ناپیوسته برق – قدرت

اضافه شدن دروس  بررسی سیستمهای قدرت ۱ و ماشینهای الکتریکی ۲ به رشته ناپیوسته برق – قدرت

بنا به نظر معاونت دانشکده  دروس بررسی سیستمهای قدرت ۱ و ماشینهای الکتریکی ادامه...

تغییر ساعت کلاسی دروس ریاضیات پایه ۲ /ریاضی ۲ قدرت- خانم فروتن

تغییر  ساعت کلاسی دروس ریاضیات پایه ۲ /ریاضی ۲ قدرت- خانم فروتن

بنا به نظر استاد محترم(خانم فروتن )، ساعت کلاسی دروس ریاضیات پایه ۲ /ریاضی ۲ قدرت- تغییر یافت ادامه...

حذف گروه ۲ دروس انقلاب اسلامی و ریشه های آن،تاریخ تحلیلی صدر اسلام، اندیشه اسلامی۲

حذف گروه ۲ دروس انقلاب اسلامی و ریشه های آن،تاریخ تحلیلی صدر اسلام، اندیشه اسلامی۲

بدلیل عدم حد نصاب لازم جهت تشکیل کلاسهای دروس

  1. گروه ۲ درس انقلاب اسلامی و
ادامه...

اضافه شدن درس کنترل فرایند پیشرفته در صنایع نفت به دروس کارشناسی ارشد اتوماسیون صنایع نفت-آقای دکتر مهران بد

بسمه تعالی

اضافه شدن درس کنترل فرایند پیشرفته در صنایع نفت به دروس کارشناسی ارشد اتوماسیون صنایع نفت-آقای دکتر مهران بد

بنا به نظر معاونت دانشکده درس کنترل فرایند پیشرفته … ادامه...

حذف برخی از دروس رشته کارشناسی ناپیوسته برق -قدرت

حذف برخی از دروس رشته کارشناسی ناپیوسته برق -قدرت

 بنا به نظر معاونت دانشکده  دروس بررسی سیستمهای قدرت ۲ (آقای دکتر رئوفت) و عایق ها و فشار قوی (آقای دکتراله … ادامه...

کنسل شدن کلاس مجازی اول درس مشاوره تحصیلی (کارشناسی ناپیوسته کنترل ، الکترونیک و برق و کارشناسی پیوسته مخابرات)–آقای دکتر اله بخشی

کنسل شدن کلاس مجازی اول درس مشاوره تحصیلی (کارشناسی ناپیوسته کنترل ، الکترونیک و برق و کارشناسی پیوسته مخابرات)–آقای دکتر اله بخشی

بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر اله … ادامه...

تغییر تاریخ کلاس مجازی ششم و هفتم درس مباحث ویژه در ابزار دقیق و اتوماسیون -گروه ۱ و ۲- آقای دکتر شعبانی نیا

تغییر تاریخ  کلاس مجازی ششم و هفتم  درس مباحث ویژه در ابزار دقیق و اتوماسیون  -گروه ۱ و ۲- آقای دکتر شعبانی نیا

           بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر … ادامه...

ساعت کلاسی دروس الکترونیک قدرت و کاربرد الکترونیک قدرت در ماشین درایو – گروه ۱ و درس اصول ماشینهای الکتریکی مستقیم و متناوب – گروه ۱-آقای دکتر قنبری

بسمه تعالی

ساعت کلاسی دروس الکترونیک قدرت و کاربرد الکترونیک قدرت در ماشین درایو گروه ۱ و درس اصول ماشینهای الکتریکی مستقیم و متناوب گروه ۱-آقای دکتر قنبریادامه...