به حد نصاب رسیدن درس تاسیسات الکتریکی و پروژه (آقای مهندس حامدی)

با توجه به حد نصاب رسیدن درس تاسیسات الکتریکی و پروژه (آقای مهندس حامدی) ، درس به صورت معمول (۱۰ جلسه ) برگزار خواهد شد. شایان ذکر است برنامه و … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس اخلاق و تربیت اسلامی – گروه ۱–آقای دکتر شکر

یک جلسه کلاس جبرانی درس اخلاق و تربیت اسلامی – گروه ۱–آقای دکتر شکر
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر شکر)، یک جلسه کلاس جبرانی درس اخلاق و تربیت … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس اندیشه اسلامی ۱ – گروه ۱–آقای دکتر فارسی نژاد

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس اندیشه اسلامی ۱ – گروه ۱–آقای دکتر فارسی نژاد
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر فارسی نژاد)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس … ادامه...

کلاس مجازی جبرانی درس کنترل چند متغیره- آقای دکتر مشکسار

کلاس مجازی جبرانی درس کنترل چند متغیره- آقای دکتر مشکسار
بنا بنظر استاد محترم درس(آقای دکتر مشکسار)، کلاس مجازی جبرانی درس کنترل متغیره ، در تاریخ ۱/۱۰/۹۸ ساعت ۱۴ تا … ادامه...

کنسل شدن کلاسهای مجازی برخی دروس و ارائه ی آن به صورت خودخوان

با توجه به حد نصاب نرسیدن کلاسهای مجازی دروس ، جبر خطی(مهندس پوردهی) و تاسیسات الکتریکی و پروژه (مهندس حامدی) ، مدارهای الکتریکی۳ (دکتر امامی)، اصول میکروکامپیوترها (دکتر یثربی) ، … ادامه...

تغییر ساعت درس مدارهای مخابراتی -گروه ۱ –آقای مهندس رضاقلی

تغییر ساعت درس مدارهای مخابراتی -گروه ۱ –آقای مهندس رضاقلی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای مهندس رضاقلی) ساعت درس مهندسی اینترنت از پنج شنبه ها ساعت ۱۶ تا … ادامه...

استاد درس الکترومغناطیس -گروه ۱- آقای مهندس حدائق

استاد درس الکترومغناطیس -گروه ۱- آقای مهندس حدائق
بنا بنظر رئیس بخش برق ، استاد درس الکترومغناطیس -گروه ۱- آقای مهندس حدائق خواهد بود .شایان ذکر است برنامه کلاسی این … ادامه...

برنامه آزمایشگاههای نیمسال اول۹۸

برنامه-آزمایشگاه-بخش-کامپیوتر
برنامه کلی آزمایشگاه بخش برق
برنامه آز فیزیک ۲(بخش برق)
برنامه کارگاه عمومیادامه...

اطلاعیه درخصوص تعطیلی دانشگاه شیراز

باسلام

به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند به دلیل تعطیلی دانشگاه شیراز در مرداد ماه سال ۹۸ ، وعدم دسترسی کارکنان دانشکده به سیستم آموزشی،خواهشمند است از تماس تلفنی ومکاتبه با … ادامه...

یاد آوری : برنامه آزمایشگاهها و کارگاهها نیمسال دوم ۹۷

آزمایشگاه-بخش برق
برنامه-آزمایشگاه-بخش-کامپیوتر

برنامه-آز فیزیک ۱
برنامه کارگاه عمومیادامه...

مکان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷

مکان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷ادامه...

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۸ – ۹۷ (مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان)

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷ادامه...

اطلاعیه شماره۲ :نحوه واریز وجه پرداختی پایان ترم نیمسال دوم ۹۷

اطلاعیه شماره۲نحوه واریز وجه پرداختی پایان ترم نیمسال دوم ۹۷-ادامه...

اطلاعیه شماره۱ :برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷

اطلاعیه شماره۱ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس مخابرات ۱- گروه ۱- آقای مهندس کتابعلیان

جبرانی کلاس مجازی درس مخابرات ۱- گروه ۱- آقای مهندس کتابعلیان
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس کتابعلیان)، جبرانی کلاس مجازی درس مخابرات ۱- گروه ۱- در تاریخ ۱۳/۳/۹۸ … ادامه...