یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس شبیه سازی کامپیوتر -گروه ۱– آقای دکتر بصیری

  بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر بصیری)،یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس   شبیه سازی کامپیوتر  -گروه ۱در تاریخ   ۱۵/۱۰/۹۳      ساعت ۱۴  تا ۱۶   برگزار خواهد ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی کلاس مجازی درس طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی -گروه ۱ – خانم مهندس آشور ماهانی

یک جلسه کلاس جبرانی کلاس  مجازی درس طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی  -گروه ۱ خانم مهندس آشور ماهانی

     بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس آشور ادامه...

ساعت امتحان پایان ترم نیمسال اول۹۴ – ۹۴ درس شبکه های کامپیوتری؛آقای مهندس تاجبخش

ساعت امتحان پایان ترم نیمسال اول۹۴ – ۹۴ درس شبکه های کامپیوتری؛آقای مهندس تاجبخش

به اطلاع میرساند که ساعت امتحان پایان ترم نیمسال اول۹۴ – ۹۳ درس شبکه های کامپیوتری؛آقای … ادامه...

تغییر در کلاس مجازی نهم تاریخ تحلیلی صدر اسلام ؛ خانم دکتر پایان

تغییر در کلاس مجازی نهم تاریخ تحلیلی صدر اسلام ؛ خانم دکتر پایان

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی نهم تاریخ تحلیلی صدر اسلام ؛ خانم دکتر پایان از … ادامه...

تغییر ساعت کلاس مازاد مجازی درس ریاضیات پایه ۲ / ریاضی ۲ قدرت – گروه ۱ ، خانم فروتن

تغییر ساعت کلاس مازاد مجازی  درس ریاضیات پایه ۲ / ریاضی ۲ قدرت – گروه ۱ ، خانم فروتن

           بنا بنظر استاد محترم درس (خانم فروتن )، ساعت کلاس مازاد … ادامه...

هفتمین آزمون احراز صلاحیت مشاوران فناوری اطلاعات

Posterادامه...

یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس تجارت الکترونیکی (کارشناسی) ، گروه ۱- آقای دکتر اکبری

بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر اکبری)، یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس تجارت الکترونیکی (کارشناسی) ، گروه ۱- درتاریخ ۴/۱۰/۹۳ ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد .… ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس اصول و مبانی مدیریت- گروه ۱- آقای دکتر نداف

  بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر نداف)، جبرانی کلاس مجازی درس اصول و مبانی مدیریت- گروه ۱- در تاریخ ۹/۱۰/۹۳  ساعت ۱۸ تا ۲۰ زیر برگزار خواهد شد.

مدیریت … ادامه...

کلاس مجازی هشتم طراحی صفحات وب، معماری کامپیوتر(۲واحدی)؛آقای مهندس علیرضا کاظمی

بنا بنظر استاد محترم درس،کلاس مجازی هشتم طراحی صفحات وب؛آقای مهندس علیرضا کاظمی از تاریخ ۳/۱۰/۹۳ به تاریخ ۶/۱۰/۹۳ ساعت ۱۸ – ۱۶ تغییر نمود.کلاس مجازی هشتم معماری کامپیوتر(۲واحدی)؛آقای مهندس … ادامه...

تغییر کلاس مجازی هشتم درس میانی کامپیوتر و برنامه سازی گروه۱–آقای مهندس یزدیان

بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس یزدیان)، کلاسمجازی هشتم درس میانی کامپیوتر و برنامه سازی گروه۱––از تاریخ ۱۰/۴/ ۹۳  به تاریخ ۷/۱۰/۹۳ساعت ۱۸ تا ۲۰ تغییر یافت.

مدیریت آموزش … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس مهندسی نرم افزار/مهندسی نرم افزار ۱ و درس مهندسی نرم افزار ۲- گروه ۱- آقای مهندس رحمانی

 بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس رحمانی)، جبرانی کلاس مجازی درس مهندسی نرم افزار/مهندسی نرم افزار ۱ – گروه ۱-   در تاریخ ۳/۱۰/۹۳ ساعت ۱۴ تا ۱۶ادامه...

کلاس مجازی مازاد برنامه سازی رایانه ایی(برق) و برنامه نویسی کامپیوتر ؛آقای دکتر فاضل

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی مازاد برنامه سازی رایانه ایی(برق) و برنامه نویسی کامپیوتر ؛آقای دکتر فاضل در تاریخ ۷/۱۰/۹۳ ساعت ۲۰ – ۱۸ برگزار خواهد شد.… ادامه...

کلاس مجازی هشتم اصول طراحی پایگاه داده ها؛آقای مهندس رضاپور

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی هشتم اصول طراحی پایگاه داده ها؛آقای مهندس رضاپور در تاریخ ۲۹/۹/۹۳ ساعت ۲۰ – ۱۸ برگزار نمیگردد.… ادامه...

تغییر ساعت کلاس مجازی چهارم شیوه ارائه مطالب علمی و فنی(کلیه گروهها)؛خانم مهندس بازرگان

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی چهارم شیوه ارائه مطالب علمی و فنی(کلیه گروهها)؛خانم مهندس بازرگان از ساعت ۱۵:۳۰ – ۱۴ به ساعت ۱۸ – ۱۶:۳۰ تغییر نمود.… ادامه...

تغییر ساعت کلاس مجازی هشتم تحقیق در عملیات؛آقای دکتر فخار زاده

 بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی هشتم تحقیق در عملیات؛آقای دکتر فخار زاده در تاریخ ۱/۱۰/۹۳ از ساعت ۱۸:۳۰ – ۱۶:۳۰ به ساعت ۱۵ – ۱۳ تغییر نمود.… ادامه...