تغییر روز کلاس مجازی درس ادبیات فارسی -گروه ۱- خانم دکتر داناییان

تغییر روز کلاس مجازی درس ادبیات فارسی -گروه ۱- خانم دکتر داناییان
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر داناییان)، کلاس مجازی درس ادبیات فارسی -گروه ۱- از جلسه چهارم … ادامه...

تغییرکلاس مجازی ششم درس حقوق تجارت ۱ و متون حقوقی ۱-گروه ۲ – خانم دکتر دارابی

تغییرکلاس مجازی ششم درس حقوق تجارت ۱ و متون حقوقی ۱-گروه ۲ – خانم دکتر دارابی
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم دکتر دارابی) کلاس مجازی ششم درس تجارت … ادامه...

تغییر کلاس مجازی سوم درس اصول فقه ۱-گروه ۱ – آقای دکتر اسماعیل پور

تغییر کلاس مجازی سوم درس اصول فقه ۱-گروه ۱ – آقای دکتر اسماعیل پور
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر اسماعیل پور) ساعت کلاس مجازی اول درس اصول … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس تاریخ حقوق کیفری -گروه ۱–آقای دکتر ابراهیمی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس تاریخ حقوق کیفری -گروه ۱–آقای دکتر ابراهیمی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ابراهیمی)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس تاریخ حقوق کیفری … ادامه...

تغییر تاریخ کلاس مجازی ششم دروس حقوق بین الملل عمومی۱ و سازمانهای بین المللی و متون حقوقی به زبان خارجی ۲ و حقوق بین المللی محیط زیست -گروه ۱ –

تغییر تاریخ کلاس مجازی ششم دروس حقوق بین الملل عمومی۱ و سازمانهای بین المللی و متون حقوقی به زبان خارجی ۲ و حقوق بین المللی محیط زیست -گروه ۱ – … ادامه...

تغییر استاد درس روشهای حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی –گروه۱

تغییر استاد درس روشهای حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی –گروه ۱
بنا بنظر معاون دانشکده درس روشهای حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی –گروه ۱– از اقای … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس ادله اثبات دعوی-گروه ۱ – آقای فاتحی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس ادله اثبات دعوی-گروه ۱ – آقای فاتحی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای فاتحی) یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس ادله اثبات دعوی … ادامه...

تغییر استاد درس حقوق بین الملل عمومی ۱ (کارشناسی) گروه ۲

تغییر استاد درس حقوق بین الملل عمومی ۱ (کارشناسی) –گروه۲
بنا بنظر معاون دانشکده درس حقوق بین الملل عمومی ۱ (کارشناسی) –گروه۲ – از اقای دکتر محمدی به آقای دکتر … ادامه...

تغییر تاریخ کلاس مجازی اول درس متون فقه ۲-گروه ۲-و متون فقه ۳-گروه ۱ – آقای دکتر اسماعیل پور

تغییر تاریخ کلاس مجازی اول درس متون فقه ۲-گروه ۲-و متون فقه ۳-گروه ۱ – آقای دکتر اسماعیل پور
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر اسماعیل پور) کلاس … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس اصول فقه ۲ -گروه ۱–آقای طلعتی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس اصول فقه ۲ -گروه ۱–آقای طلعتی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای طلعتی)، یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس اصول فقه ۲ -گروه ۱– … ادامه...

تغییر روز کلاس مجازی درس تاریخ حقوق کیفری -گروه ۱- آقای دکتر ابراهیمی

تغییر روز کلاس مجازی درس تاریخ حقوق کیفری -گروه ۱- آقای دکتر ابراهیمی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ابراهیمی)، کلاس مجازی درس تاریخ حقوق کیفری -گروه ۱- از … ادامه...

تغییر کلاس مجازی دروس تجارت۳ گروه ۲ و متون حقوقی ۱-گروه ۱- آقای دکتر امیری

تغییر کلاس مجازی دروس تجارت۳ گروه ۲ و متون حقوقی ۱-گروه ۱- آقای دکتر امیری
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر امیری)، کلاس مجازی درس تجارت۱ -گروه ۲-از تاریخ … ادامه...

اطلاعیه مهم و فوری: تغییر تاریخ جلسه ششم کلاس مجازی برخی دروس

اطلاعیه مهم و فوری
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم
به استحضار می رساند جلسه ششم کلاس مجازی برخی دروس که در تاریخ های شنبه ۲۵ و یک شنبه ۲۶ و … ادامه...

بسیار مهم: تغییر آدرس در برخی حوزه های امتحانی

دانشجویان گرامی با توجه به تغییر برخی حوزه های امتحانی ،لطفا به طور حتم به اطلاعیه مربوط به مکان حوزه های امتحانی مراجعه نمایید. … ادامه...

مکان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۷

مکان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۷ادامه...