اطلاعیه تکمیلی آزمون پایان ترم

بسمه تعالی
به اطلاع دانشجویان محترم می رساند جهت ورد به سامانه آزمون به لینک زیر مراجعه نمایید.

learning3.shirazu.ac.ir

-دانشجویانی که دو آزمون همزمان دارند) در یک روز و یک … ادامه...

دو جلسه کلاس جبرانی درس زبان انگلیسی ویژه– گروه ۱ – خانم دکتر اسماعیلی

دو جلسه کلاس جبرانی درس زبان انگلیسی ویژه– گروه ۱ – خانم دکتر اسماعیلی
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم دکتر اسماعیلی) یک جلسه کلاس جبرانی درس زبان انگلیسی … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس متون فقه ۲ -گروه ۱–آقای دکتر صدوقی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس متون فقه ۲ -گروه ۱–آقای دکتر صدوقی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر صدوقی)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس متون فقه ۲ … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس اصول فقه ۱ -گروه ۱–آقای دکتر صدوقی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس اصول فقه ۱ -گروه ۱–آقای دکتر صدوقی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر صدوقی)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس اصول فقه ۱ … ادامه...

دو جلسه کلاس مازاد مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام -گروه ۱ -آقای دکتر ایزدی

دو جلسه کلاس مازاد مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام -گروه ۱ -آقای دکتر ایزدی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ایزدی)، دو جلسه کلاس مازاد مجازی درس تاریخ … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس تجارت۱-گروه ۱- آقای دکتر امیر حسینی

جبرانی کلاس مجازی درس تجارت۱-گروه ۱- آقای دکتر امیر حسینی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر امیر حسینی)،جبرانی کلاس مجازی دروس تجارت۱ -گروه ۱-در تاریخ ۳/۳/۹۹ ساعت ۸ تا … ادامه...

تغییر ساعت کلاس مجازی درس حقوق بین الملل محیط زیست -گروه ۱ – آقای دکترطلایی

تغییر ساعت کلاس مجازی درس حقوق بین الملل محیط زیست -گروه ۱ – آقای دکترطلایی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکترطلایی)، ساعت کلاس مجازی درس حقوق بین الملل محیط … ادامه...

تغییر جلسه مجازی دهم درس حقوق تجارت ۳-گروه ۱ – خانم ذاکری نیا

تغییر جلسه مجازی دهم درس حقوق تجارت ۳-گروه ۱ – خانم ذاکری نیا
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم ذاکری نیا)جلسه مجازی دهم درس حقوق مدنی ۶-گروه ۱ – … ادامه...

دو جلسه کلاس جبرانی مجازی درس پزشکی قانونی -گروه ۱ – آقای دکتر رئیسی

دو جلسه کلاس جبرانی مجازی درس پزشکی قانونی -گروه ۱ – آقای دکتر رئیسی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر رئیسی)، دو جلسه کلاس جبرانی مجازی درس پزشکی قانونی … ادامه...

یک جلسه جبرانی کلاس درس حقوق مدنی ۲-گروه ۲– خانم ذاکری نیا

یک جلسه جبرانی کلاس درس حقوق مدنی ۲-گروه ۲– خانم ذاکری نیا
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم ذاکری نیا)یک جلسه جبرانی کلاس درس حقوق مدنی ۲-گروه ۲-درتاریخ ۲۵/۲/۹۹ … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس تجارت۱ -گروه ۱- آقای دکتر امیر حسینی

جبرانی کلاس مجازی درس تجارت۱ -گروه ۱- آقای دکتر امیر حسینی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر امیر حسینی)، جبرانی کلاس مجازی دروس تجارت۱ -گروه ۱- -در تاریخ ۲۰/۲/۹۸ … ادامه...

تغییر کلاس مجازی هفتم به بعد درس مدارهای الکتریکی ۱ -گروه ۱- آقای دکتر دهقانی

تغییر کلاس مجازی هفتم به بعد درس مدارهای الکتریکی ۱ -گروه ۱- آقای دکتر دهقانی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر دهقانی)، کلاس مجازی اول درس مدارهای الکتریکی ۱ … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس قواعد فقه ۲-گروه ۱- آقای دکتر هادیان

یک جلسه کلاس جبرانی درس قواعد فقه ۲-گروه ۱- آقای دکتر هادیان
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر هادیان)، یک جلسه کلاس جبرانی درس قواعد فقه ۲-گروه ۱- در … ادامه...

کلاس جبرانی مجازی درس اصول سیستمهای قدرت -گروه ۱ – آقای دکتر کیهان اصل

کلاس جبرانی مجازی درس اصول سیستمهای قدرت -گروه ۱ – آقای دکتر کیهان اصل
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر کیهان اصل) جبرانی مجازی درس اصول سیستمهای قدرت … ادامه...

کلاس جبرانی مجازی درس پزشکی قانونی -گروه ۱ – آقای دکتر رئیسی

کلاس جبرانی مجازی درس پزشکی قانونی -گروه ۱ – آقای دکتر رئیسی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر رئیسی)، کلاس جبرانی مجازی درس پزشکی قانونی -گروه ۱ – در … ادامه...