تغییر ساعت کلاس مجازی درس حقوق اساسی ۱- گروه ۱–آقای دکتر جواهری

تغییر ساعت کلاس مجازی درس حقوق اساسی ۱- گروه ۱–آقای دکتر جواهری
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر عباسی)، ساعت کلاسی درس حقوق اساسی ۱ در تاریخ ۲۹/۷/۹۸ از … ادامه...

تغییر ساعت و یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس حقوق اساسی ۳- گروه ۱–آقای دکتر صالحی

تغییر ساعت و یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس حقوق اساسی ۳- گروه ۱–آقای دکتر صالحی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر عباسی)، ساعت کلاسی درس حقوق اساسی ۳ … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس زبان ماشین و برنامه سازی سیستم -گروه ۱ – آقای مهندس پیتام

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس زبان ماشین و برنامه سازی سیستم -گروه ۱ – آقای مهندس پیتام
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس پیتام)، یک جلسه کلاس جبرانی … ادامه...

تغییر کلاس مجازی سوم درس حقوق مدنی ۴-گروه ۱ – آقای دکتر فدایی

تغییر کلاس مجازی سوم درس حقوق مدنی ۴-گروه ۱ – آقای دکتر فدایی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر فدایی) کلاس مجازی سوم درس حقوق مدنی ۴-گروه ۱ … ادامه...

تغییرکلاس مجازی سوم درس حقوق مدنی ۱(۲واحدی)-گروه ۲ – خانم دکتر دارابی

تغییرکلاس مجازی سوم درس حقوق مدنی ۱(۲واحدی)-گروه ۲ – خانم دکتر دارابی
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم دکتر دارابی) کلاس مجازی سوم حقوق مدنی ۱(۲واحدی)-از تاریخ ۲۰/۷/۹۸ به … ادامه...

تغییر کلاس جلسه چهارم درس انقلاب اسلامی و ریشه های آن – گروه ۱–آقای دکتر مومن باقری

تغییر کلاس جلسه چهارم درس انقلاب اسلامی و ریشه های آن – گروه ۱–آقای دکتر مومن باقری
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر مومن باقری)، کلاس جلسه چهارم درس … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس آیین دادرسی کیفری ۲ -گروه ۱–آقای دکتر نیکنام

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس آیین دادرسی کیفری ۲ -گروه ۱–آقای دکتر نیکنام
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر نیکنام)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس آیین دادرسی … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس اخلاق و تربیت اسلامی – گروه ۱–آقای دکتر شکر

یک جلسه کلاس جبرانی درس اخلاق و تربیت اسلامی – گروه ۱–آقای دکتر شکر
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر شکر)، یک جلسه کلاس جبرانی درس اخلاق و تربیت … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس اندیشه اسلامی ۱ – گروه ۱–آقای دکتر فارسی نژاد

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس اندیشه اسلامی ۱ – گروه ۱–آقای دکتر فارسی نژاد
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر فارسی نژاد)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس … ادامه...

کنسل شدن کلاس مجازی دوم درس ایین دادرسی کیفری(ارشد) – گروه ۱ (آقای دکتر شریفی )

کنسل شدن کلاس مجازی دوم درس ایین دادرسی کیفری(ارشد) – گروه ۱ (آقای دکتر شریفی )
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر شریفی ) کلاس مجازی دوم درس … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس حقوق اداری ۱- گروه ۱- خانم دکتر اسدی

یک جلسه کلاس جبرانی درس حقوق اداری ۱- گروه ۱- خانم دکتر اسدی
بنا به نظر استاد محترم (خانم دکتر اسدی) یک جلسه کلاس جبرانی درس حقوق اداری۱- گروه ۱-در … ادامه...

تغییر کلاس درس تجارت۲- گروه ۱- آقای دکتر امیر حسینی

تغییر کلاس درس تجارت۲- گروه ۱- آقای دکتر امیر حسینی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر امیر حسینی)، کلاس درس تجارت۲- از جلسه سوم به بعد از سه شنبه … ادامه...

یک جلسه جبرانی کلاس درس حقوق مدنی ۶-گروه ۱ – خانم ذاکری نیا

یک جلسه جبرانی کلاس درس حقوق مدنی ۶-گروه ۱ – خانم ذاکری نیا
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم ذاکری نیا) یک جلسه جبرانی کلاس درس حقوق مدنی ۶-گروه … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی حقوق بین الملل خصوصی -گروه ۱ – خانم دکتر یراقی

یک جلسه کلاس جبرانی حقوق بین الملل خصوصی -گروه ۱ – خانم دکتر یراقی
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم دکتر یراقی) یک جلسه کلاس جبرانی حقوق بین الملل … ادامه...

کنسل شدن کلاس مجازی اول درس حقوق مدنی ۶-گروه ۱ – خانم ذاکری نیا

کنسل شدن جلسه مجازی اول درس حقوق مدنی ۶-گروه ۱ – خانم ذاکری نیا
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم ذاکری نیا) کلاس مجازی اول درس حقوق مدنی ۶-گروه … ادامه...