تغییر ساعت جلسه مجازی پنجم درس حقوق مدنی ۶-گروه ۱ – خانم ذاکری نیا

تغییر ساعت جلسه مجازی پنجم درس حقوق مدنی ۶-گروه ۱ – خانم ذاکری نیا
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم ذاکری نیا) ساعت جلسه مجازی پنجم درس حقوق مدنی … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام- گروه ۱- آقای دکتر رضایی

جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام- گروه ۱- آقای دکتر رضایی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر رضایی)، جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام- گروه … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس کلیات حقوق جزا -گروه ۲ – آقای دکتر شریفی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس کلیات حقوق جزا -گروه ۲ – آقای دکتر شریفی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر شریفی)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس کلیات … ادامه...

اطلاعیه ی تکدرس–میانترم (آبان ۹۸)

با سلام
به اطلاع دانشجویان محترم که شرایط اخذ تک درس را براساس اطلاعیه موجود درسایت دانشکده دارند – در قسمت لینک های مهم – می رساند که می بایست … ادامه...

تغییر کلاس مجازی پنجم درس حقوق مدنی ۴-گروه ۱ – آقای دکتر فدایی

تغییر کلاس مجازی پنجم درس حقوق مدنی ۴-گروه ۱ – آقای دکتر فدایی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر فدایی) کلاس مجازی سوم درس حقوق مدنی ۴-گروه ۱ … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق اساسی ۱-گروه ۱ – آقای دکتر اسماعیلی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق اساسی ۱-گروه ۱ – آقای دکتر اسماعیلی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر اسماعیلی) یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی اول درس حقوق مدنی ۱(۲واحدی)-گروه ۲ – خانم دکتر دارابی

جبرانی کلاس مجازی اول درس حقوق مدنی ۱(۲واحدی)-گروه ۲ – خانم دکتر دارابی
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم دکتر دارابی) کلاس مجازی سوم حقوق مدنی ۱(۲واحدی)-در تاریخ ۳۰/۹/۹۸ … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق اساسی ۱- گروه ۲– آقای دکتر جواهری

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق اساسی ۱- گروه ۲– آقای دکتر جواهری
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر جواهری)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق اساسی … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مبانی اقتصادی حقوق- گروه ۱–آقای دکتر ارغوانی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مبانی اقتصادی حقوق- گروه ۱–آقای دکتر ارغوانی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ارغوانی ) یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مبانی اقتصادی … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس جامعه شناسی حقوق-گروه ۱- آقای دکتر دیندارلو

یک جلسه کلاس جبرانی درس جامعه شناسی حقوق-گروه ۱- آقای دکتر دیندارلو
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر دیندارلو)، یک جلسه کلاس جبرانی درس جامعه شناسی حقوق – گروه … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی اول درس مبانی اقتصادی حقوق- گروه ۱- آقای دکتر محمودی نژاد

جبرانی کلاس مجازی اول درس مبانی اقتصادی حقوق- گروه ۱- آقای دکتر محمودی نژاد
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر محمودی نژاد)، کلاس مجازی اول درس مبانی اقتصادی حقوق … ادامه...

تغییر ساعت کلاس مجازی پنجم درس حقوق اساسی ۳- گروه ۱–آقای دکتر صالحی

تغییر ساعت کلاس مجازی پنجم درس حقوق اساسی ۳- گروه ۱–آقای دکتر صالحی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر عباسی)، ساعت کلاسی مجازی پنجم درس حقوق اساسی ۳ در … ادامه...

یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس حقوق مدنی۱ ، گروه ۱- آقای دکتر جمشیدی

یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس حقوق مدنی۱ ، گروه ۱- آقای دکتر جمشیدی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر جمشیدی)، یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس حقوق مدنی۱ … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مقدمه علم حقوق -گروه ۱ -آقای دکتر ایزدی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مقدمه علم حقوق -گروه ۱ -آقای دکتر ایزدی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ایزدی)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مقدمه علم … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس کلیات حقوق جزا -گروه ۲ – آقای دکتر شریفی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس کلیات حقوق جزا -گروه ۲ – آقای دکتر شریفی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر شریفی)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس کلیات … ادامه...