یک جلسه کلاس جبرانی مجازی دروس مدنی ۳ و مسئولیت مدنی-گروه ۱ – آقای دکتر سربازیان

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی دروس مدنی ۳ و مسئولیت مدنی-گروه ۱ – آقای دکتر سربازیان

بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر سربازیان) یک جلسه کلاس جبرانی مجازی … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی دروس اصول فقه ۲ و متون فقه ۴ -گروه ۱–آقای طلعتی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی دروس اصول فقه ۲ و متون فقه ۴ -گروه ۱–آقای طلعتی

بنا بنظر استاد محترم درس (آقای طلعتی)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس اصول … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام- گروه ۱- خانم دکتر پایان

جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام- گروه ۱- خانم دکتر پایان
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر پایان)، جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام- گروه … ادامه...

یک جلسه جبرانی درس حقوق جزای بین الملل- گروه ۱–آقای دکتر فروغی

یک جلسه جبرانی درس حقوق جزای بین الملل- گروه ۱–آقای دکتر فروغی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر فروغی)، یک جلسه جبرانی درس حقوق جزای بین الملل- در تاریخ … ادامه...

دو جلسه کلاس جبرانی مجازی دروس ایین دادرسی کیفری ۱ و ۲– گروه ۱ (آقای دکتر یوسفی )

دو جلسه کلاس جبرانی مجازی دروس ایین دادرسی کیفری ۱ و ۲– گروه ۱ (آقای دکتر یوسفی )

بنا به نظر استاد محترم درس ((آقای دکتر یوسفی )) ، دو … ادامه...

تغییر تاریخ کلاس مجازی نهم و دهم درس متون فقه ۱ -گروه ۱ – آقای دکتر ساداتی

تغییر تاریخ کلاس مجازی نهم و دهم درس متون فقه ۱ -گروه ۱ – آقای دکتر ساداتی

بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ساداتی)، تاریخ کلاس مجازی نهم درس … ادامه...

تغییر کلاس مجازی پنجم درس اصول روابط بین الملل – گروه ۱- آقای دکتر قرشی

تغییر کلاس مجازی پنجم درس اصول روابط بین الملل – گروه ۱- آقای دکتر قرشی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر قرشی)، کلاس مجازی پنجم درس اصول روابط بین … ادامه...

تغییر ساعت کلاس مجازی هفتم درس متون فقه جزایی -گروه ۱- آقای دکتر هادیان

تغییر ساعت کلاس مجازی هفتم درس متون فقه جزایی -گروه ۱- آقای دکتر هادیان

بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر هادیان)، ساعت کلاس مجازی هفتم درس متون فقه جزایی … ادامه...

تغییر تاریخ کلاس مجازی هفتم درس پزشکی قانونی -گروه ۱ – آقای دکتر رئیسی

تغییر تاریخ کلاس مجازی هفتم درس پزشکی قانونی -گروه ۱ – آقای دکتر رئیسی

بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر رئیسی)، تاریخ کلاس مجازی هفتم درس پزشکی قانونی -گروه … ادامه...

تغییر تاریخ کلاس مجازی چهارم درس حقوق دریاها-گروه ۱- آقای دکتر یاری

تغییر تاریخ کلاس مجازی چهارم درس حقوق دریاها-گروه ۱- آقای دکتر یاری

بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر یاری)، تاریخ کلاس مجازی چهارم درس حقوق دریاها-گروه ۱- از تاریخ … ادامه...

تغییر تاریخ کلاس مجازی هفتم درس پزشکی قانونی -گروه ۱ – آقای دکتر رئیسی

تغییر تاریخ کلاس مجازی هفتم درس پزشکی قانونی -گروه ۱ – آقای دکتر رئیسی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر رئیسی)، تاریخ کلاس مجازی هفتم درس پزشکی قانونی -گروه … ادامه...

تغییر ساعت کلاس مجازی هفتم درس متون فقه جزایی -گروه ۱- آقای دکتر هادیان

تغییر ساعت کلاس مجازی هفتم درس متون فقه جزایی -گروه ۱- آقای دکتر هادیان  

بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر هادیان)، ساعت کلاس مجازی هفتم درس متون فقه جزایی … ادامه...

اطلاعیه مهم و فوری در خصوص آزمون معافی زبان انگلیسی

قابل توجه کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۳ به بعد :

دانشجویان ورودی ۱۳۹۳ می توانند  با ارفاق در آزمون معافی زبان در تاریخ ۹۴/۶/۵ شرکت نمایند . در ادامه...

کلاس مجازی جبرانی جامعه شناسی جنایی،آقای دکتر ابراهیمی

کلاس مجازی جبرانی جامعه شناسی جنایی،آقای دکتر ابراهیمی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی جامعه شناسی جنایی،آقای دکتر ابراهیمی در تاریخ ۱۶/۳/۹۴ ساعت ۱۹:۳۰ – ۱۸ برگزار خواهد … ادامه...

تغییر در کلاس مجازی حقوق تجارت ۳،آقای دکتر مبین

تغییر در کلاس مجازی حقوق تجارت ۳،آقای دکتر مبین

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی حقوق تجارت ۳،آقای دکتر مبین از تاریخ ۱۲/۳/۹۴ به تاریخ ۹/۳/۹۴ ساعت ۱۵:۳۰ – … ادامه...