اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۷ – ۹۶ (مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان)

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول۹۶ادامه...

اطلاعیه شماره ۲ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۷ – ۹۶(نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۷ – ۹۶ )

اطلاعیه شماره۲نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات پایان ترم اول ۹۶-ادامه...

اطلاعیه شماره۱ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۷ – ۹۶ (مشاهده ساعت امتحانی کلیه دروس)

اطلاعیه شماره۱ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۷ادامه...

مکان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۷ – ۹۶ در شهرهای اصفهان ،اهواز، تهران ، تبریز ، شیراز ، مشهد، کرمان و واحدهای دانشگاه شیراز در دبی، عمان و مالزی

مکان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۷ادامه...

زمان برگزاری درس اصول علم اقتصاد ۲ اقای دکتر صمدی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکتر صمدی مازاد اول درس اصول علم اقتصاد ۲  در تاریخ ۲۹/۹/۹۶   ساعت  ۱۴-۱۵:۳۰  برگزار می گردد.… ادامه...

یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس زبان انگلیسی ۱-گروه ۱- آقای مهندس روحانی

یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس زبان انگلیسی ۱-گروه ۱- آقای مهندس روحانی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس روحانی)، یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس زبان انگلیسی ۱-گروه … ادامه...

یک جلسه کلاس مجازی درس حقوق اساسی -گروه ۱ – آقای مهندس پارس زاده

یک جلسه کلاس مجازی درس حقوق اساسی -گروه ۱ – آقای مهندس پارس زاده
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس پارس زاده)، یک جلسه کلاس مجازی درس حقوق اساسی … ادامه...

تغییر کلاس جلسه دهم درس انقلاب اسلامی و ریشه های آن – گروه ۱–آقای دکتر زارعی نژاد

تغییر کلاس جلسه دهم درس انقلاب اسلامی و ریشه های آن – گروه ۱–آقای دکتر زارعی نژاد
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر زارعی نژاد)، کلاس جلسه دهم درس … ادامه...

یک جلسه کلاس حضوری درس زبان دوم -گروه ۱- خانم دکتر منوچهری

یک جلسه کلاس حضوری درس زبان دوم -گروه ۱- خانم دکتر منوچهری
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر منوچهری)، یک جلسه کلاس حضوری (دانشکده آموزشهای الکترونیکی) و آنلاین درس … ادامه...

دو جلسه کلاس جبرانی درس روانشناسی عمومی-گروه ۱- آقای دکتر همتی

دو جلسه کلاس جبرانی درس روانشناسی عمومی-گروه ۱- آقای دکتر همتی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر همتی)، دو جلسه کلاس جبرانی درس روانشناسی عمومی در تاریخ ۹/۲۷/ ۹۶ … ادامه...

دو جلسه کلاس مجازی دروس قوانین و مقررات حقوق جهانگردی و حقوق اساسی -گروه ۱ – آقای مهندس پارس زاده

دو جلسه کلاس مجازی دروس قوانین و مقررات حقوق جهانگردی و حقوق اساسی -گروه ۱ – آقای مهندس پارس زاده
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس پارس زاده)، دو … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس تاریخ فرهنگ ایران۱ – گروه ۱- آقای دکتر ندیم

یک جلسه کلاس جبرانی درس تاریخ فرهنگ ایران۱ – گروه ۱- آقای دکتر ندیم
بنا به نظر استاد محترم (آقای دکتر ندیم) یک جلسه کلاس جبرانی درس تاریخ فرهنگ ایران۱ … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس اصول حسابداری ۱ گروه ۱– آقای دکتر سروستانی

یک جلسه کلاس جبرانی درس اصول حسابداری ۱ گروه ۱– آقای دکتر سروستانی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر سروستانی) یک جلسه کلاس جبرانی درس اصول حسابداری ۱ … ادامه...

یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس برنامه ریزی توسعه جهانگردی – گروه ۱- آقای دکتر عامری

یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس برنامه ریزی توسعه جهانگردی – گروه ۱- آقای دکتر عامری
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر عامری)، یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس … ادامه...

یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس برنامه ریزی توسعه جهانگردی – گروه ۱- آقای دکتر عامری

یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس برنامه ریزی توسعه جهانگردی – گروه ۱- آقای دکتر عامری
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر عامری)، یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس … ادامه...