یک جلسه جبرانی درس مبانی مردم شناسی- گروه ۱- خانم هاشمی

یک جلسه جبرانی درس مبانی مردم شناسی- گروه ۱- خانم هاشمی
بنا بنظر استاد محترم درس ( خانم هاشمی)، یک جلسه جبرانی درس مبانی مردم شناسی در تاریخ ۵/۱۰/۹۶ ساعت۱۶ … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس مبانی جامعه شناسی -گروه ۱- آقای دکتر صادقی اول

یک جلسه کلاس جبرانی درس مبانی جامعه شناسی -گروه ۱- آقای دکتر صادقی اول
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر صادقی اول)، یک جلسه کلاس جبرانی درس مبانی جامعه … ادامه...

اطلاعیه مهم – عدم تعطیلی کلاسها در روز دوشنبه مورخ ۶/۹/۹۶

بسمه تعالی
  بدینوسیله به اطلاع می رساند ، در روز دوشنبه مورخ ۶/۹/۹۶ علی رغم تعطیلی رسمی ، کلاسها برگزار خواهد شد.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی … ادامه...

اطلاعیه شماره ۳ برگزاری امتحانات میان ترم اول ۹۶ – پرینت کارت ورود به جلسه

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات میانترم نیمسال اول۹۶ادامه...

اطلاعیه شماره ۲ نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات میان ترم اول ۹۶

۲- اطلاعیه شماره۲نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات میانترم – Copyادامه...

اطلاعیه شماره۱ برگزاری امتحانات میان ترم اول ۹۶

اطلاعیه شماره۱ برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال اول ۹۶ادامه...

زمان برگزاری جبرانی جلسه اول درس فرهنگ عامه خانم دکتر معاون

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، خانم دکتر معاون جبرانی جلسه اول درس فرهنگ عامه در تاریخ ۳/۱۰/۹۶ ساعت ۸-۱۰  برگزار می گردد.… ادامه...

اطلاعیه مهم درخصوص آزمون معافی زبان انگلیسی ارشد مخصوص دانشجویان ورودی های نیمسال دوم ۱۳۹۵ و نیمسال اول ۱۳۹۶

احتراما ، به استحضار می رساند نظر به زمان ثبت نام آزمون معافی زبان انگلیسی در سس از تاریخ ۱۳ / ۸/  ۹۶ تا ۲۸ / ۸/  ۹۶ لطفا در … ادامه...

زمان برگزاری جبرانی جلسه دوم مدرس زبان انگلیسی اقای دکتر روحانی

 بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر روحانی جبرانی جلسه دوم درس زبان انگلیسی در تاریخ ۱۱/۸/۹۶ ساعت ۱۶-۱۷:۳۰  برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی جلسه ششم ادبیات فارسی خانم دکتر داناییان

 بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، خانم دکتر داناییان جبرانی جلسه ششم درس ادبیات فارسی  در تاریخ ۷/۹/۹۶ ساعت ۱۶-۱۸ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی جلسه پنجم درس تاریخ اسلام خانم دکتر پایان

 بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد خانم دکتر پایان ، جبرانی جلسه پنجم درس تاریخ اسلام در تاریخ ۱۱/۸/۹۶ ساعت ۱۶-۱۷:۳۰ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی جلسه پنجم درس اندیشه اسلامی ۲ و اخلاق اسلامی آقای دکتر شکر

 بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد آقای دکتر شکر، جبرانی جلسه پنجم درس اندیشه اسلامی ۲  در تاریخ۹/۸/۹۶ساعت ۱۰-۱۱:۳۰ و اخلاق اسلامی در تاریخ ۱۰/۸/۹۶ ساعت ۸-۹:۳۰ … ادامه...

کلاس جبرانی مجازی درس شناخت روحیات ملل و باستان شناسی ایران-گروه ۱ – خانم دکتر اسدی

کلاس جبرانی مجازی درس شناخت روحیات ملل و باستان شناسی ایران-گروه ۱ – خانم دکتر اسدی
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم دکتر اسدی) کلاس جبرانی مجازی درس شناخت … ادامه...

کنسل شدن کلاس مجازی اول درس اندیشه اسلامی ۲-گروه ۱- آقای دکتر شکر

کنسل شدن کلاس مجازی اول درس اندیشه اسلامی ۲-گروه ۱- آقای دکتر شکر
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر شکر)، کلاس مجازی اول درس اندیشه اسلامی ۲-گروه ۱در تاریخ … ادامه...

دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام- گروه ۱- خانم دکتر پایان

دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام- گروه ۱- خانم دکتر پایان
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر پایان)، دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ … ادامه...