تغییر در کلاس مجازی نهم اندیشه اسلامی ۲؛آقای دکتر شکر

تغییر در کلاس مجازی نهم اندیشه اسلامی ۲؛آقای دکتر شکر

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی نهم اندیشه اسلامی ۲؛آقای دکتر شکر از تاریخ ۰۱/۱۰/۹۵ به تاریخ ۰۷/۱۰/۹۵ ساعت … ادامه...

تغییر در کلاس مجازی هشتم زبان انگلیسی۱،خانم دکتر مهرزاد

تغییر در کلاس مجازی هشتم زبان انگلیسی۱،خانم دکتر مهرزاد

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی هشتم زبان انگلیسی۱،خانم دکتر مهرزاد از تاریخ ۲۰/۰۹/۹۵ به تاریخ۲۲/۰۹/۹۵ ساعت ۱۵:۳۰ – ۱۴ … ادامه...

کلاس مجازی جبرانی اندیشه اسلامی۱؛آقای دکتر فارسی نژاد

کلاس مجازی جبرانی اندیشه اسلامی۱؛آقای دکتر فارسی نژاد

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی اندیشه اسلامی۱؛آقای دکتر فارسی نژاد در تاریخ ۱۷/۰۹/۹۵ ساعت ۱۷:۳۰ – ۱۶ برگزار میگردد… ادامه...

کلاس مجازی جبرانی اصول حسابداری۱؛آقای دکتر سروستانی

کلاس مجازی جبرانی اصول حسابداری۱؛آقای دکتر سروستانی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی اصول حسابداری۱؛آقای دکتر سروستانی در تاریخ ۲۲/۰۹/۹۵ ساعت ۱۸ – ۱۶ برگزار میگردد… ادامه...

کلاسهای مجازی جبرانی تاریخ فرهنگ ایران۱؛آقای دکتر ندیم

کلاسهای مجازی جبرانی تاریخ فرهنگ ایران۱؛آقای دکتر ندیم

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاسهای مجازی جبرانی تاریخ فرهنگ ایران۱؛آقای دکتر ندیم در تاریخهای ۲۱/۰۹/۹۵ و۲۸/۰۹/۹۵ ساعت ۱۶ – ۱۴:۳۰ برگزار … ادامه...

تغییر تاریخ کلاس مجازی دهم و یک جلسه جبرانی درس شناخت صنعت جهانگردی- گروه ۱- خانم دکتر شکاری

تغییر تاریخ کلاس مجازی دهم و یک جلسه جبرانی درس شناخت صنعت جهانگردی- گروه ۱-   خانم دکتر شکاری

          بنا بنظر استاد محترم درس ( خانم دکتر شکاری)، تاریخ کلاس … ادامه...

تغییر در کلاس مجازی ششم روانشناسی عمومی(جهانگردی)،آقای دکتر همتی

تغییر در کلاس مجازی ششم روانشناسی عمومی(جهانگردی)،آقای دکتر همتی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی ششم روانشناسی عمومی(جهانگردی)،آقای دکتر همتی از تاریخ ۰۹/۰۹/۹۵ به تاریخ ۱۳/۰۹/۹۵ ساعت ۱۷:۳۰ – … ادامه...

کلاس جبرانی مجازی درس شناخت روحیات ملل-گروه ۱ – خانم دکتر اسدی

کلاس جبرانی مجازی درس شناخت روحیات ملل-گروه ۱ – خانم دکتر اسدی

بنا به نظر استاد محترم درس (خانم دکتر اسدی) کلاس جبرانی مجازی درس شناخت روحیات ملل-گروه ۱ در … ادامه...

کلاس جبرانی مجازی درس شناخت روحیات ملل-گروه ۱ – خانم دکتر اسدی

کلاس جبرانی مجازی درس شناخت روحیات ملل-گروه ۱ – خانم دکتر اسدی

بنا به نظر استاد محترم درس (خانم دکتر اسدی) کلاس جبرانی مجازی درس شناخت روحیات ملل-گروه ۱ در … ادامه...

مکان برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال اول ۹۶ – ۹۵ در شهرهای اصفهان ،اهواز، بابل ،تهران ، تبریز ، شیراز ، مشهد، بندرعباس ، کرمان و واحدهای دانشگاه شیراز در دبی وارمنستان

مکان برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال اول ۹۶ – ۹۵ در شهرهای

اصفهان ،اهواز، بابل ،تهران ، تبریز ، شیراز ، مشهد، بندرعباس ، کرمان و واحدهای دانشگاه شیراز در ادامه...

اطلاعیه شماره ۲ برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال اول ۹۶ – ۹۵(نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات میان ترم نیمسال اول ۹۶ – ۹۵ )

باسمه تعالی

اطلاعیه شماره ۲ برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال اول ۹۶ – ۹۵(نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات میان ترم نیمسال اول ۹۶ – ۹۵ )

بدینوسیله به اطلاع کلیه … ادامه...

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال اول ۹۶ – ۹۵ (مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان)

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال اول ۹۶ – ۹۵ (مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان)

  1. جهت مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحانات میان ترم
ادامه...

اطلاعیه شماره۱برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال اول ۹۶ – ۹۵ (عدم برگزاری امتحان میان ترم جهت برخی از دروس)

اطلاعیه شماره۱برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال اول ۹۶ – ۹۵ (عدم برگزاری امتحان میان ترم جهت برخی از دروس)
بدین وسیله به اطلاع میرساند که جهت دروس :
۱. مبانی … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس اصول حسابداری ۱ گروه ۱– آقای دکتر سروستانی

یک جلسه کلاس جبرانی درس اصول حسابداری ۱ گروه ۱– آقای دکتر سروستانی

بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر سروستانی) یک جلسه کلاس جبرانی درس اصول حسابداری ۱ … ادامه...

کلاس مجازی مازاد اخلاق وتربیت اسلامی ؛آقای دکتر شکر

کلاس مجازی مازاد اخلاق وتربیت اسلامی ؛آقای دکتر شکر

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی مازاد اخلاق وتربیت اسلامی ؛آقای دکتر شکر در تاریخ ۰۵/۰۸/۹۵ ساعت ۱۱:۳۰ – ۱۰ … ادامه...