کنسل شدن کلاس مجازی چهارم درس تاریخ فرهنگ ایران۱ – گروه ۱- آقای دکتر ندیم

کنسل شدن کلاس مجازی چهارم درس تاریخ فرهنگ ایران۱ – گروه ۱- آقای دکتر ندیم

بنا به نظر استاد محترم (آقای دکتر ندیم) کلاس مجازی چهارم درس تاریخ فرهنگ ایران۱ … ادامه...

کلاس مجازی جبرانی اول اصول علم اقتصاد۲ ؛ آقای دکتر صمدی

کلاس مجازی جبرانی اول اصول علم اقتصاد۲ ؛ آقای دکتر صمدی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی اول اصول علم اقتصاد۲ ؛ آقای دکتر صمدی در تاریخ ۲۴/۰۷/۹۵ … ادامه...

اطلاعیه شماره۱ برنامه کلاسی ،امتحانات میان ترم و پایان ترم نیمسال اول ۹۶ – ۹۵

اطلاعیه شماره۱ برنامه کلاسی ،امتحانات میان ترم و پایان ترم نیمسال اول ۹۶ – ۹۵
بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم میرساند که جهت مشاهده برنامه امتحانات میان ترم … ادامه...

تغییر در کلاس مجازی دهم تاریخ تحلیلی صدر اسلام؛خانم دکتر پایان

تغییر در کلاس مجازی دهم تاریخ تحلیلی صدر اسلام؛خانم دکتر پایان

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی دهم تاریخ تحلیلی صدر اسلام؛خانم دکتر پایان  در تاریخ ۲۷/۰۳/۹۵ از ساعت … ادامه...

اطلاعیه شماره ۲برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم۹۵ – ۹۴ (مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان)

اطلاعیه شماره ۲برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم۹۵ – ۹۴ (مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان)

  1. جهت مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم نیمسال
ادامه...

اطلاعیه شماره ۱ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم۹۵ – ۹۴(نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۵ – ۹۴ )

باسمه تعالی

اطلاعیه شماره ۱ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم۹۵ – ۹۴(نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۵ – ۹۴ )

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان … ادامه...

مکان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم۹۵ – ۹۴ در شهرها

مکان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم۹۵ – ۹۴ در شهرهای

اصفهان ،اهواز، بابل ،تهران ، تبریز ، شیراز ، مشهد، بندرعباس ، کرمان و واحدهای دانشگاه شیراز در دبی،مالزی ادامه...

تغییرساعت کلاس مجازی نهم و دهم درس تاریخ و فرهنگ۲- گروه ۱- آقای مهندس نیک سرشت

تغییرساعت کلاس مجازی نهم و دهم درس تاریخ و فرهنگ۲- گروه ۱- آقای مهندس نیک سرشت
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس نیک سرشت)، ساعت کلاس مجازی نهم و … ادامه...

تغییر در کلاس مجازی نهم و دهم انقلاب اسلامی و ریشه های آن ، آقای دکتر زارعی نژاد

تغییر در کلاس مجازی نهم و دهم انقلاب اسلامی و ریشه های آن ، آقای دکتر زارعی نژاد

بنا بنظر استاد محترم درس،

  1. کلاس مجازی مجازی نهم انقلاب اسلامی و
ادامه...

کلاس مجازی جبرانی تاریخ تحلیلی صدراسلام،خانم دکتر پایان

کلاس مجازی جبرانی تاریخ تحلیلی صدراسلام،خانم دکتر پایان

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی تاریخ تحلیلی صدراسلام،خانم دکتر پایان

 در تاریخ ۰۶/۰۳/۹۵ ساعت ۱۷ – ۱۵:۳۰ برگزار خواهد … ادامه...

تغییر کلاس مجازی ششم اخلاق و تربیت اسلامی،آقای دکتر شکر

تغییر کلاس مجازی ششم اخلاق و تربیت اسلامی،آقای دکتر شکر

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی ششم اخلاق و تربیت اسلامی،آقای دکتر شکر از تاریخ ۲۹/۰۲/۹۵ به تاریخ ۰۲/۰۴/۹۵ … ادامه...

مکان برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال دوم۹۵ – ۹۴ در شهرهای

مکان برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال دوم۹۵ – ۹۴ در شهرهای

اصفهان ،اهواز، بابل ،تهران ، تبریز ، شیراز ، مشهد، بندرعباس ، کرمان و واحدهای دانشگاه شیراز در دبی،مالزی ادامه...

اطلاعیه شماره۱برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال دوم۹۵ – ۹۴ (عدم برگزاری امتحان میان ترم جهت برخی از دروس)

اطلاعیه شماره۱برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال دوم۹۵ – ۹۴ (عدم برگزاری امتحان میان ترم جهت برخی از دروس)

بدین وسیله به اطلاع میرساند که جهت دروس :

  1. مبانی تئوری تربیت
ادامه...

اطلاعیه شماره ۲ برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال دوم۹۵ – ۹۴(نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات میان ترم نیمسال دوم ۹۵ – ۹۴)

باسمه تعالی

اطلاعیه شماره ۲ برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال دوم۹۵ – ۹۴(نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات میان ترم نیمسال دوم ۹۵ – ۹۴)

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم … ادامه...

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال دوم۹۵ – ۹۴ (مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان)

 

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال دوم۹۵ – ۹۴ (مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان)

  1. جهت مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحانات میان ترم نیمسال
ادامه...