کلاس مجازی جبرانی تاریخ تحلیلی صدراسلام؛خانم دکتر پایان

کلاس مجازی جبرانی تاریخ تحلیلی صدراسلام؛خانم دکتر پایان

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی تاریخ تحلیلی صدراسلام؛خانم دکتر پایان در تاریخ ۳۱/۰۱/۹۵ ساعت ۱۱:۳۰ – ۱۰ برگزار میگردد.… ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس ریاضی کاربردی در جهانگردی و ریاضی ۲ – گروه ۱ ، خانم فروتن

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس ریاضی کاربردی در جهانگردی و ریاضی ۲ – گروه ۱ ، خانم فروتن
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم فروتن )، یک جلسه کلاس … ادامه...

اطلاعیه شماره۱ برنامه کلاسی ،امتحانات میان ترم و پایان ترم نیمسال دوم ۹۵ – ۹۴

اطلاعیه شماره۱ برنامه کلاسی ،امتحانات میان ترم و پایان ترم نیمسال دوم ۹۵ – ۹۴
بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم میرساند که جهت مشاهده برنامه امتحانات میان ترم … ادامه...

کلاس مجازی جبرانی تاریخ تحلیلی صدراسلام؛خانم دکتر پایان

کلاس مجازی جبرانی تاریخ تحلیلی صدراسلام؛خانم دکتر پایان

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی تاریخ تحلیلی صدراسلام؛خانم دکتر پایان در تاریخ ۱۶/۱۰/۹۴ ساعت ۱۰ – ۸ برگزار میگردد… ادامه...

مکان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول۹۵ – ۹۴ در شهرهای

مکان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول۹۵ – ۹۴ در شهرهای

اصفهان ،اهواز، بابل ،تهران ، تبریز ، شیراز ، مشهد، بندرعباس ، کرمان و واحدهای دانشگاه شیراز در دبی،مالزی ادامه...

کلاس مجازی جبرانی شناخت صنعت جهانگردی،خانم دکتر شکاری

کلاس مجازی جبرانی شناخت صنعت جهانگردی،خانم دکتر شکاری

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی شناخت صنعت جهانگردی،خانم دکتر شکاری در تاریخ ۰۹/۱۰/۹۴ ساعت ۱۷:۳۰ – ۱۶ برگزار خواهد … ادامه...

برگزار نشدن کلاس مجازی هفتم شناخت صنعت جهانگردی؛سرکار خانم دکتر شکاری

برگزار نشدن کلاس مجازی هفتم شناخت صنعت جهانگردی؛سرکار خانم دکتر شکاری

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی هفتم شناخت صنعت جهانگردی؛سرکار خانم دکتر شکاری در تاریخ ۲۶/۰۹/۹۴ برگزار نخواهد … ادامه...