ارائه موضوعات پیشنهادی پایان نامه توسط جناب آقای دکتر ناصری

ادامه...

ارسال فرم شماره ۱ و مهلت ارسال طرح تحقیق پیشنهادی (خیلی مهم)

ادامه...

ارائه موضوعات پیشنهادی پایان نامه توسط جناب آقای دکتر ناصری

ادامه...

ارائه موضوعات پیشنهادی پایان نامه توسط جناب آقای دکتر دهقانی

ادامه...

تذکر مهم (عدم صدور گواهی فار غ التحصیلی)

 با سلام و احترام
با توجه به دستورالعمل اداره کل آموزش دانشگاه شیراز، دانشکده ها حق صدور هیچ گونه گواهی مبنی بر فارغ التحصیلی ، واحد گذرانده و اعلام معدل … ادامه...