ارائه موضوعات پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد گروه کنترل و فناوری اطلاعات توسط جناب آقای دکتر شعبانی نیا

ادامه...

ارائه موضوعات پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مهندسی فناوری اطلاعات توسط جناب آقای دکتر یزدی

ادامه...

ارائه موضوعات پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد گروه کنترل توسط جناب آقای دکتر یزدی

ادامه...

ارائه موضوعات پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مهندسی فناوری اطلاعات توسط جناب آقای دکتر گلبهار حقیقی

ادامه...

ارائه موضوعات پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد گروه فناوری اطلاعات توسط جناب آقای دکتر یزدی

ادامه...

ارائه موضوعات پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مهندسی کنترل توسط جناب آقای دکتر یزدی

به اطلاع دانشجویان ارشد رشته مهندسی کنترل می رساند که عنوانهای زیر جهت ارائه در قالب پایان نامه به راهنمایی جناب آقای دکتر یزدی استاد محترم دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز … ادامه...

ارائه موضوعات پیشنهادی پایان نامه توسط جناب آقای دکتر دهقانی

ادامه...

ارائه موضوعات پیشنهادی پایان نامه توسط جناب آقای دکتر ناصری

ادامه...

ارسال فرم شماره ۱ و مهلت ارسال طرح تحقیق پیشنهادی (خیلی مهم)

ادامه...

ارائه موضوعات پیشنهادی پایان نامه توسط جناب آقای دکتر ناصری

ادامه...

ارائه موضوعات پیشنهادی پایان نامه توسط جناب آقای دکتر دهقانی

ادامه...

تذکر مهم (عدم صدور گواهی فار غ التحصیلی)

 با سلام و احترام
با توجه به دستورالعمل اداره کل آموزش دانشگاه شیراز، دانشکده ها حق صدور هیچ گونه گواهی مبنی بر فارغ التحصیلی ، واحد گذرانده و اعلام معدل … ادامه...