ااطلاعیه مهم و فوری درخصوص تعیین حوزه آزمون معافی زبا ن انگلیسی

قابل توجه کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد :

دانشجویانی که در آزمون معافی زبان انگلیسی  مورخ ۹۴/۱۲/۶ پنج شنبه ثبت نام نموده اند و خواستار تغییر حوزه آزمون از شیراز … ادامه...

جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه مقدسی

به نام خدا
 
 
 
دانشگاه شیراز
دانشکده آموزشهای الکترونیکی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد
حقوق جزا و جرم شناسی
 
عنوان:
تحلیل حقوقی-جرمشناختی نظام نیمه آزادی
 
توسط:
فاطمه مقدسی
 
استادراهنما:
جناب آقای ادامه...