اطلاعیه زمان دفاع آقای سینا باقرپور (فناوری اطلاعات)

به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سینا باقرپور تهمتن

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات ( گرایش طراحی … ادامه...

اطلاعیه زمان دفاع خانم فاطمه جوانبخت (فناوری اطلاعات)

به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه جوانبخت

 

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزش های الکترونیکی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک

 … ادامه...

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه اسکندری- مهندسی فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیک

به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه اسکندری

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزش­های الکترونیکی

دفاعیه پایان­نامه کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش تجارت الکترونیک)

 

عنوان:… ادامه...

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سمیه صابری- فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیک

به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سمیه صابری

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات ( گرایش تجارت الکترونیک)… ادامه...

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد پیمان اژدری-مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم های اطلاعاتی

به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد پیمان اژدری

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش مدیریت سیستم­های اطلاعاتی)… ادامه...

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد الهام اخوت

 

به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد الهام اخوت

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش طراحی و تولید … ادامه...

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد محسن نوروزی موحد

به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد  محسن نوروزی موحد

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزش­های الکترونیکی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی… ادامه...

انتخاب زمان دفاع از پایان نامه اردیبهشت ماه ۹۴ ویژه دانشجویان آموزش-پژوهش محور)

باسمه تعالی

انتخاب زمان دفاع از پایان نامه اردیبهشت ماه ۹۴ (ویژه دانشجویان آموزش-پژوهش محور)

با سلام و احترام

به اطلاع کلیه دانشجویان مهندسی فناوری اطلاعات ، حقوق و کنترل … ادامه...

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مجتبی رفعت

به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مجتبی رفعت

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزش­های الکترونیکی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک

 

عنوان :… ادامه...

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد حسن محمودیان

به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد حسن محمودیان

 

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

اتوماسیون و ابزار دقیق در صنایع نفت

 

عنوان:… ادامه...

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد شهرام خطابی

به نام خدا

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد شهرام خطابی

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش تجارت الکترونیک)

 

عنوان:

بررسی ادامه...

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فرشته عقبائی

 

 

به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فرشته عقبائی

دانشگاه شیراز

 دانشکده آموزشهای الکترونیکی

 دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی)… ادامه...

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد امین هدایت نژاد

به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد امین هدایت نژاد

 

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزش­های الکترونیکی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ابزار دقیق و اتوماسیون در … ادامه...

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد محمود میکائیلی

به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد محمود میکائیلی

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی)

 

عنوان:… ادامه...

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آرش رضایی نیا

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آرش رضایی نیا

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش طراحی و تولید نرم افزار)

 

عنوان … ادامه...