بسیار مهم:اطلاعیه دروسی که امتحان میان ترم ندارد

اطلاعیه دروسی که امتحان میان ترم ندارد…

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال دوم ۹۸ – ۹۷

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال دوم ۹۸ – ۹۷…

اطلاعیه شماره۲نحوه واریز وجه پرداختی میان ترم نیمسال دوم ۹۸ – ۹۷-

اطلاعیه شماره۲نحوه واریز وجه پرداختی میان ترم نیمسال دوم ۹۸ – ۹۷-…

اطلاعیه شماره۲نحوه واریز وجه پرداختی میان ترم نیمسال دوم ۹۸ – ۹۷-

اطلاعیه شماره۲نحوه واریز وجه پرداختی میان ترم نیمسال دوم ۹۸ – ۹۷-…

اطلاعیه شماره۱ برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال دوم۹۸ – ۹۷

اطلاعیه شماره۱ برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال دوم۹۸ – ۹۷…

تغییر کلاس جلسه هفتم به بعد درس شبکه های اطلاعاتی -گروه ۱ - آقای دکتر موسوی

تغییر کلاس جلسه هفتم به بعد درس شبکه های اطلاعاتی -گروه ۱ - آقای …

جبرانی کلاس مجازی درس حقوق مدنی ۲ -گروه ۱- آقای دکتر مبین

جبرانی کلاس مجازی درس حقوق مدنی ۲ -گروه ۱- آقای دکتر مبین…

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس فلسفه حقوق-گروه ۱ - آقای دکتر ساداتی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس فلسفه حقوق-گروه ۱ - آقای دکتر سادا…

تغییر کلاس مجازی ششم درس انرژی و محیط زیست-گروه ۱ – خانم دکتر جعفری

تغییر کلاس مجازی ششم درس انرژی و محیط زیست-گروه ۱ – خانم دکتر جعفری…

تغییر کلاس مجازی ششم درس مخابرات ۲- گروه ۱- آقای مهندس کتابعلیان

تغییر کلاس مجازی ششم درس مخابرات ۲- گروه ۱- آقای مهندس کتابع…

جبرانی کلاس مجازی دروس تجارت۳ گروه ۲ و متون حقوقی ۱-گروه ۱- آقای دکتر امیری

جبرانی کلاس مجازی دروس تجارت۳ گروه ۲ و متون حقوقی ۱-گروه ۱- آق…

یک جلسه کلاس جبرانی درس مطالعات تطبیقی سیاستهای جهانگردی- گروه ۱- خانم دکتر شکاری

یک جلسه کلاس جبرانی درس مطالعات تطبیقی سیاستهای جهانگردی- گروه ۱- خا…

یک جلسه کلاس حضوری درس آیین دادرسی مدنی۲ - گروه ۱–آقای دکتر روح بخش

یک جلسه کلاس حضوری درس آیین دادرسی مدنی۲ - گروه ۱–آقای دکتر ر…

تغییر ساعت کلاس مجازی درس مهندسی سیستمها از جلسه ششم به بعد-گروه ۱- آقای دکتر سامی

تغییر ساعت کلاس مجازی درس مهندسی سیستمها از جلسه ششم به بعد…
به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
نوشته های وبلاگ

20 نوشه اخیر وبلاگ

نمونه کار

8 نمونه کار اخیر

صفحات

صفحات در دسترس

دسته ها

بایگانی موضوع:

ماهانه