راهنما و آئین‌نامه‌ها

آیین‌نامه و راهنمای تدوین و نگارش پایان‌نامه در این دانشکده بر اساس استاندارد دانشگاه شیراز است که می‌توانید از لینک زیر دریافت کنید:

جهت دریافت آیین نامه های آموزشی کارشناسی ارشد به لینک زیر مراجعه نمایید:

آیین نامه ها و مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد