معاونت آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

معاونت آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

نام و نام‌خانوادگی

مرتبه

تحصیلات

شماره تماس

دکتر عبدالرسول برهانی‌حقیقی استادیار دکترای آمارریاضی 071-36132153