کارت الغدیر

کارت الغدیر(عضویت فراگیر در کتابخانه‌های کشور) -که در حال حاضر امکان استفاده  از حدود 326 کتابخانه در سراسر کشور را فراهم می‌سازد- توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران با همکاری کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز انجام می گیرد به این ترتیب که دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه، می توانند بصورت اینترنتی جهت عضویت و ثبت نام در این طرح و دریافت این کارت اقدام نموده و از امکانات کتابخانه های عضو طرح در دوره دانشجویی استفاده نمایند.با توجه به تغییر فرایند و روال ثبت درخواست صدور کارت الغدیر و درخواست دانشجو بصورت اینترنتی شما می توانید از طریق سامانه غدیر پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران به آدرس saham.irandoc.ac.ir جهت ثبت درخواست صدور کارت الغدیر اقدام فرمایید.پس از انجام این فرایند و تایید مسئول مربوطه و صدور کارت الغدیر ایمیلی از مرجع صادر کننده کارت برای دانشجو ارسال می گردد و ایشان می تواند جهت دریافت کارت خود به کتابخانه میرزای شیرازی مراجعه نماید.
ضمناً دانشجویانی که متقاضی دریافت این کارت در دفتر تهران می باشند نیز می توانند پس از صدور کارت و دریافت ایمیل از سامانه صادر کننده کارت، تقاضای خود را از طریق سیستم پاسخگویی به مشکلات به امور دانشجویی دانشکده ارسال نمایند تا کارت ایشان به تهران ارسال شده و کارت را از دفتر نمایندگی تهران دریافت نمایند.
لازم به ذکر است زمان فارغ التحصیلی می بایست این کارت به کتابخانه میرزای شیرازی دانشگاه شیراز عودت گردد تا تسویه حساب کتابخانه برای دانشجو انجام پذیرد.

249717_771