پاسخگویی تلفنی و شماره تماس مستقیم با کارکنان دانشکده آموزش‌های الکترونیکی

شماره‌های تماس دانشکده آموزش‌های الکترونیکی (مجازی)

کارشناسان آموزش و تحصیلات تکمیلی*
سمت نام شماره تماس
رئیس آموزش خانم حمیده زاهدی 071-36132155

کارشناس مسئول آموزش و تحصیلات تکمیلی

کارشناس دروس عمومی کارشناسی

کارشناس آموزش کارشناسی حقوق

کارشناس آموزش ارشد حقوق بین‌الملل

کارشناس آموزش ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

کارشناس آموزش ارشد علوم اقتصادی

خانم یزدانی 071-۳۶۱۳۲۶۹4

کارشناس آموزش کارشناسی کامپیوتر

کارشناس آموزش ارشد برق

کارشناس برگزاری آزمون‌ها

خانم شهابی 071-۳۶۱۳۲۶۹۲

کارشناس آموزش کارشناسی برق

کارشناس آموزش کارشناسی جهانگردی

کارشناس آموزش ارشد فناوری اطلاعات

خانم سروستانی 071-۳۶۱۳۲۶۹۶
پشتیبانی کلاس‌ها و آزمون‌های آنلاین دانشکده
سمت نام شماره تماس
کارشناس مسئول پشتیبانی و نظارت بر کلاس‌ها و آزمون‌های آنلاین دانشکده خانم مهندس شریف‌زاده 071-۳۶۱۳۲۶۸۷
حسابداری
سمت نام شماره تماس
رئیس حسابداری آقای گل صفتان 071-۳۶۱۳2158
کارشناس حسابداری آقای رحیمی بد 071-۳۶۱۳2164
حسابداری دانشجویی آقای مهندس صالحی 071-۳۶۱۳۲۶۹۸
سایر واحدها
سمت نام شماره تماس
رییس امور اداری و پشتیبانی آقای مهندس محمدرضا رستگاران 071-36132159
مسئول دبیرخانه آقای قلندری 071-۳۶132163
کارشناس امور دانشجویی (وام و خوابگاه) آقای مهندس صالحی 071-۳۶۱۳۲۶۹۸

مسئول پشتیبانی وب‌سایت (vus.ir)

کارشناس پشتیبانی محتوای دیجیتال

خانم مهندس زارعی تماس از طریق «مکاتبات» در «اتوماسیون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی» (sess)
حوزه ریاست
سمت نام شماره تماس
ریاست دانشکده آقای دکتر نیک‌سرشت 071-۳۶۱۳۲689
معاونت آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی آقای دکتر برهانی‌حقیقی 071-۳۶۱۳۲153
معاونت اداری و مالی آقای دکتر نمازی 071-۳۶۱۳۲162
مسئول دفتر ریاست آقای آذری 071-۳۶۱۳۲151
** در صورت عدم دریافت پاسخ از سایر راه‌های ارتباطی (ارسال پیام در سامانه مکاتبات یا تماس تلفنی)، می‌توانید با پست الکترونیکی ریاست پردیس بین‌الملل و آموزش‌های تخصصی به نشانی suid@shirazu.ac.ir مکاتبه فرمایید.

 

دفترچه تلفن