روابط عمومی

روابط عمومی مظهر تجلی عینی اندیشه ها و تفکرات صحیح یک سازمان است که در زیر لوای افکار عمومی و هدایت آن تلاش می کند، به مانند یک مشاور امین و صادق بتواند با ایجاد ارتباط عمیق و ناگسستنی بین سازمان و جامعه نقش موثری را در گسترش ایجاد ارتباط دوسویه و تعاملی ایجاد نماید، و در این راستا هیچگاه به دنبال تهییج و تحریک افکار عمومی نخواهد بود، بلکه می خواهد با بهره گیری از فن و هنر و دانش روز ارتباطات و روابط عمومی بصورت منطقی و عقلانی اهداف مورد نظر سازمان را در راستای رسالت آن در سطح جامعه به منصه ظهور برساند درعصر ارتباطات و اطلاعات و در دل جامعه اطلاعاتی، روابط عمومی بعنوان آئینه تمام نما و چشم و گوش یک سازمان و تامین کننده نیازهای ارتباطی آن و مخاطبان به حساب می آید که با سرلوحه قرار دادن صداقت و حقیقت گوئی سعی می کند،پاسخگوی نیازهای ارتباطی سازمان به منظور برقراری رابطه حسنه با مشتریان و مخاطبان باشد و در این مسیر هیچگاه از تغییر و تحول و تقویت بنیادین نیز غافل نخواهد ماند. روابط عمومی سه وظیفه خطیر؛ اطلاع رسانی، اطلاع یابی و تبلیغات یک سازمان را برعهده دارد و از یک طرف براساس سیاست ها،رسالت و اهداف سازمان به دنبال شناخت، جذب و حفظ افکار عمومی است واز طرف دیگر به دنبال تحقق رسالت آرمانی خود یعنی ایجاد نگرش مشارکت گرائی، تفاهم و حفظ موازنه قدرت بین سازمان و مخاطب است و هیچگاه درصدد حرکت یک جانبه و موضع گیری غیرمنطقی و نادرست نیست. بنابراین یکی از وظایف بسیار مهم روابط عمومی ، انتقال اطلاعات وانتقادات به کلیه بخشهای جامعه است تا همه فرصت همکاری و مشارکت در توسعه را داشته باشند. چون خمیرمایه هر تصمیم گیری داشتن آگاهی و اطلاعات است که روابط عمومی درارائه آن نقش بی بدیلی دارد.

در واقع روابط عمومی بعنوان بازوی توسعه است چون موجب می شود مسئولان جامعه بتوانند از طریق روابط عمومی، عملکرد توسعه ای خود را مجددا مشاهده کرده تا ضمن تقویت نقاط قوت، نقاط ضعف خود را نیز برطرف سازند.

لذا مشارکت عمومی در تحقق اهداف سازمان و رفع نیازهای مخاطبان بسیار ضروری می باشد وروابط عمومی دانشکده ضمن دعوت دانشجویان عزیز ،کارمندان شریف ،واساتید گرامی به مشارکت درطرح توسعه دانشکده ورفع نیازهای مخاطبان خواستارانتقال نظرات وپیشنهادات به روابط عمومی دانشکده آموزشهای الکترونیکی می باشد.

تلفن تماس: ۰۷۱۳۶۴۶۰۵۳۲  پست الکترونیکی: pr@vus.ir

روابط عمومی دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز