مشاوره دانشجویی

مشاوره دانشجویی دانشکده آموزشهای الکترونیکی با همکاری مرکز مشاوره دانشگاه شیراز به عنوان یکی مراکز مشاوره آنلاین دانشگاهی پیشرو در سطح کشور ، جهت ارتقاء سطح سلامت روانی و کاهش پیامد های ناشی از فشارهای روانی فعالیت می نماید.
کمک به دانشجویان در جهت شناخت صحیح از توانایی ها و استعدادهای خود و اتخاذ تصمیم های آگاهانه و مناسب، حل مشکلات عاطفی، تحصیلی، رفتاری، اجتماعی، خانوادگی، پیش از ازدواج، اعتیاد و…، سازگاری با محیط دانشگاه، ارتقاء سطح سلامت روانی در سطوح پیشگیری، درمان و توانبخشی، انجام پژوهش های کاربردی و مؤثر جهت شناخت مشکلات دانشجو و به کارگیری نتایج این پژوهش ها در برنامه ریزی و تصمیم گیری های مسؤولین دانشگاه از اهداف این فعالیت می باشد.
فعالیت های مشاوره ای در قالب های مختلف آموزشی، پژوهشی، مددکاری مانند:
برگزاری جلسات مشاوره و روان درمانی فردی و گروهی در زمینه های خانوادگی، ازدواج، تحصیلی، افسردگی، اضطراب، وسواس، درمان اعتیاد و….
مشاوره ای به دانشجویان، کارمندان و اعضای هیأت علمی
تهیه بروشورها و جزوات آموزشی با موضوعات بهداشت روان ویژه دانشجویان، کارمندان و اعضای هیأت علمی دانشگاه
برگزاری کارگاه های آموزشی با موضوعات مختلف ویژه دانشجویان، کارمندان و اعضای هیأت علمی دانشگاه
انجام پژوهش های مختلف در زمینه مسائل بهداشت روان دانشجویان
کمک به حل مشکلات دانشجویان در زمینه های آموزشی، خانوادگی و…
برگزاری طرح تشکیل پرونده سلامت روان ویژه دانشجویان ورودی جدید
که در این طرح کلیه دانشجویان جدیدالورود موظف هستند به مرکز مشاوره مراجعه نموده و پرسشنامه های مربوط به سلامت روان را تکمیل نمایند.